MUNDO

Usługi

Firma MUNDO świadczy usługi w zakresie przyjmowania, składowania i gospodarki odpadami.

Grupa I

odpady poprodukcyjne - koszt wg cennika

Grupa III

gruz budowlany - wielkogabarytowy (do 50x50x50 cm) - koszt wg cennika

Grupa II

gruz budowlany - drobny (do 30x30x30 cm) - koszt wg cennika

Grupa V

ziemia - koszt wg cennika

Każdy dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się REGULAMINOWI SKŁADOWISKA.

Odbiorca odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli uzna, że są to odpady niebezpieczne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady komunalne mogą być przyjęte także poza ustalonymi wyżej godzinami na zasadach ustalonych odrębnie.

Składowisko odpadów czynne jest od poniedziałku do piątku:
w okresie letnim od 6.00 do 18.00
w okresie zimowym od 7.00 do 16.00
oraz we wszystkie soboty od 7.00 do 13.00

Aktualny cennik usług firmy MUNDO Sp. z o.o. obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Składowisko mieści się przy ul. Zielonej 1 
Jadąc z Lubina drogą nr 36 w kierunku na Ścinawę
tel: +48 76 842-63-50