MUNDO

Sens Recyklingu

trash-3865352_1920

Liczby...

Piętrzące się góry odpadów i wyzwania związane z ich składowaniem, to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tylko w naszym kraju, wytwarza się blisko 140 milionów ton odpadów rocznie, z czego zdecydowana większość to odpady przemysłowe. Badania pokazują, że każdy Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w UE jest to średnio 360-620 kg..

Recykling

Czym jest recykling? Najprościej mówiąc, to jedna z podstawowych metod ochrony środowiska naturalnego. Głównym celem tego procesu, jest ochrona naturalnych surowców poprzez zmniejszanie ich zużycia do minimum oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Recykling to inaczej odzysk – to powtórne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. 

Często możemy spotkać się z nieprawdziwym przekonaniem na temat segregacji śmieci – mówiącym o tym, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające nasze posegregowane odpady mają  podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Innym rozwiązaniem jest odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę. 

segregujemy

Warto?

Segregowanie odpadów przynosi również korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci.