MUNDO

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

Przygotowaliśmy dedykowaną zakładkę na naszej stronie, w której wyjaśniamy w jaki sposób prawidłowo segregować odpady.

DLACZEGO GMINA ODPOWIADA ZA WYWÓZ ODPADÓW?

System gospodarowania odpadami komunalnymi sprawia, że nikomu nie opłaca się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewnia nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

DLACZEGO STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW RÓŻNIĄ SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

CO SIĘ STANIE JEŚLI NIE BĘDĘ SEGREGOWAĆ ODPADÓW?

W takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą, zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

KTO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację musi złożyć właściciel każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.  Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych, budynków, na których zamieszkują mieszkańcy,  firm czy przedsiębiorstw. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

zarowka trawa
Jeśli nie znalazleś odpowiedzi na nurtujące pytanie - skontaktuj sie z nami telefonicznie lub mailowo.
MUNDO
dBAMY O ŚRODOWISKO

 

KTO USTALA STAWKĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI?

Stawka została ustalona przez Radę Miejską Lubin w formie uchwały.

JAK GMINA SPRAWDZA CZY PODANE W DEKLARACJI DANE SĄ PRAWDZIWE?

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego.