PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie Lubina funkcjonuje PSZOK, do którego, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 1. Tworzywa sztuczne;
 2. Papier i tekturę;
 3. Szkło opakowaniowe;
 4. Metal;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Przeterminowane leki i chemikalia;
 7. Zużyte baterie i akumulatory;
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
 10. Opony;
 11. Odpady zielone;
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne.
Informacje o PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Gminie Miejskiej Lubin w 2020 roku.
earth-158806_1280

Kontakt

Informacje dotyczące PSZOK można uzyskać pod numerami telefonów: 
+48 76 842-63-50

Adres

PSZOK
ul. Zielona 1
59-300 Lubin


Godziny

poniedziałek, środa, piątek
8:00 – 12:00
wtorek, czwartek
12:00-16:00
sobota
8:00 – 13:00