MUNDO

przetargi

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

USŁUGA ŚWIADCZENIA OCHRONY MIENIA NA RZECZ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI MUNDO SP. Z O.O. W LUBINIE

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea2afb83-2217-476d-a769-3f3d8b441143

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI MUNDO SP. Z O.O. W LUBINIE

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4330c66b-a111-4cd8-9133-b05e7ed5d188

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

USŁUGA WYNAJMU KOMPAKTORA DEDYKOWANEGO NA SKŁADOWISKO ODPADÓW WRAZ Z OBSŁUGĄ I PALIWEM DLA M.P.G.O. MUNDO SP. Z O.O. W LUBINIE

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6eb3c98-824e-463a-9f1b-cdcc4343aa21

OGŁOSZENIE Z DNIA 04.11.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ LUBIN.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f43c12c8-60e6-42de-9daf-bbdaa68b8d4d