MUNDO

przetargi

OGŁOSZENIE Z DNIA 11.10.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ LUBIN.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19649b3b-a363-4990-8447-f1423fd16eb3