MUNDO

przetargi

OGŁOSZENIE Z DNIA 04.11.2021r.
O PRZETARGU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ LUBIN.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f43c12c8-60e6-42de-9daf-bbdaa68b8d4d