Załącznik 7 – Projekt Umowy

Załącznik 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik 5 – Wykaz dostaw

Załącznik 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik 2 – Oświadczenie wykonawcy, wykluczenie

Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy, warunki

SWZ

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Ogłoszenie zamówienia