MUNDO

Aktualności

trash-3865352_1920
Zmiany

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin – selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego…

back-view-business-engineer-2760241.jpg
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługę wynajmu kompaktora dedykowanego do kompaktowania odpadów…

oak-3064187_1920
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługę ubezpieczenia MUNDO Sp. z.o.o. w likwidacji…

Zmiany.

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin – selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego mieszkańca i przedsiębiorcy.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości (zabudowa jednorodzinna), którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

zmiany w systemie gospodarki odpadami

 

Rekultywacja

Proces rekultywacji zamkniętej kwatery nr 1 składowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Odpadami „MUNDO” rozpoczął się w połowie 2017 roku. Przetarg wygrała firma Foleko ze Świdnicy, która posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu cały proces podzielony został na trzy etapy plus stworzenie warstwy biologicznej.

Prace pierwszego etapu zakończyły się 29.12.2017r. z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem względem terminu wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. W chwili obecnej trwają prace na drugim etapie czyli ścianie północnej i wierzchowinie składowiska.

 

Rekultywacja skarpy wschodniej - czerwiec 2017

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.03.2020r.

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Usługę wynajmu kompaktora dedykowanego do kompaktowania odpadów

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.03.2020r.

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Usługę ubezpieczenia MUNDO Sp. z o.o w likwidacji(procedurę prowadzi firma Brokers Union na zasadzie zlecenia przeprowadzenia przetargu)

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.02.2020r.

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Dostawę oleju napędowego