MUNDO

Aktualności

Ważna informacja: 

Informujemy, że odpady na składowisko w Lubinie będą przyjmowane do dnia 14 stycznia 2022r.

Powyższe spowodowane jest wypełnieniem pojemności składowiska.

 

Mundo aktualnosci
Zmiany

Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy cennik 1
Nowy Cennik

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy cennik składowania.

 

 

trash-3865352_1920
Zmiany

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin – selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego…

Zmiany.

Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIII/166/21 z dnia 02.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne). Dotyczy to tych nieruchomości, na których w całości nie zamieszkują mieszkańcy, jednak w związku z prowadzoną na tej nieruchomości działalnością, np. gospodarczą, powstają na nich odpady komunalne.

Czytaj więcej: http://odpady.lubin.pl/deklaracje/nieruchomosci-niezamieszkale-zmiana-od-01032021r

Zmiany.

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin – selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego mieszkańca i przedsiębiorcy.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości (zabudowa jednorodzinna), którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

zmiany w systemie gospodarki odpadami

 

Rekultywacja

Proces rekultywacji zamkniętej kwatery nr 1 składowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Odpadami „MUNDO” rozpoczął się w połowie 2017 roku. Przetarg wygrała firma Foleko ze Świdnicy, która posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu cały proces podzielony został na trzy etapy plus stworzenie warstwy biologicznej.

Prace pierwszego etapu zakończyły się 29.12.2017r. z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem względem terminu wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. W chwili obecnej trwają prace na drugim etapie czyli ścianie północnej i wierzchowinie składowiska.

 

Rekultywacja skarpy wschodniej - czerwiec 2017