wspólnie dbamy o środowisko

mundo zdjecie firmy

o firmie

Celem MUNDO jest prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy LUBIN i powiatu.

recykling

Usługi

Firma MUNDO świadczy usługi w zakresie przyjmowania, składowania i gospodarki odpadami.

segregujemy

PSZOK

Na terenie Lubina funkcjonuje PSZOK, do którego, można oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne.

leaves-2469000_1920

Cennik

Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

accountant-1238598_1920

Przetargi

Aktualne informacje o przetargach nieograniczonych. Jesteś zainteresowany, dowiedz się więcej.

Sens recyklingu

Segregowanie odpadów przynosi m.in. korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci.

Jak segregować

O czym należy pamiętać przy segregacji śmieci i jak robić to prawidłowo?

FAQ

Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami.

Zero waste

Życie w stylu zero waste ma na celu generowanie jak najmniejszej ilości odpadów - dowiedz się jak zacząć.

Zmiany

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin – selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego mieszkańca i przedsiębiorcy.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości (zabudowa jednorodzinna), którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

czytaj więcej...

MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Pozwolenia

pozwolenie
zintegrowane

Zarząd

Jan Ziaja
– Likwidator

Umowa

projekt umowy
załączniki

Kontakt

ul. Zielona 1,  Lubin
tel. +48 76 842 63 50